Conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile de circulaţie, generale şi particulare, în următoarea ordine: