Florian Chiricheş: Am simplificat învăţarea, excluzând paragrafele care nu sunt importante pentru obţinerea permisului de conducere. Cuvintele colorate cu roşu au cel mai ridicat grad de importanţă, cele albastre au grad mediu de importanţă. Tot ce se află pe pagină trebuie citit.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art.2.
(1) În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
5.retinerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestora – masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constând în ridicarea documentului din posesia unei persoane si pastrarea lui la sediul politiei rutiere pâna la solutionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei masuri;
6.retragerea permisului de conducere – masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera în baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în retinerea documentului si interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;
7.retragerea certificatului de înmatriculare – masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constând în retinerea documentului si interzicerea dreptului de a pune în miscare pe drumurile publice vehiculul respectiv;
8.retragerea placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare – masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constând în demontarea placutelor de pe vehicul si pastrarea lor la sediul politiei rutiere pâna la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri;

CAPITOLUL II: Vehiculele

SECTIUNEA 1: Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia
Art.13.
Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatari agricole si forestiere si vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.
SECTIUNEA 2: Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor
SUBSECTIUNEA 1: Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor
Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate placutele cu numarul de înmatriculare sau, dupa caz, de înregistrare, în locurile stabilite.
SECTIUNEA 3: Obligatiile proprietarilor sau detinatorilor de vehicule
Art. 27
(1)Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul ori resedinta în România, este obligat:
a)sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b)sa depuna imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de înmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
Art. 28
(1)Detinatorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.
(2)Durata semnalului emis de sistemul prevazut la alin. (1) nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut în reglementarile legale în vigoare.
(3)Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanseaza la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.

CAPITOLUL III: Permisul de conducere

Art. 38
(2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sa conduca si un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau doua remorci.
(3) Au dreptul să conducă vehicule din categoria Tr şi posesorii permiselor de conducere valabile pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE, după cum urmează:
a) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
b) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria BE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 kg;
c) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria C are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;
d) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria CE are dreptul să conducă tractor rutier, cu masa maximă autorizată mai mare de 3.500 kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei greutate maximă autorizată să fie mai mică decât greutatea maximă a tractorului.
(4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tb – troleibuz.

CAPITOLUL IV: Semnalizarea rutiera

SECTIUNEA 1: Semnalele luminoase
Art. 47
(1)Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
(2)Dupa numarul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
a)cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare;
b)cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si biciclisti;
c)cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d)cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
Art. 48
(1)Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulatiei în intersectii se instaleaza obligatoriu înainte de intersectie, astfel încât să fie vizibile de la o distanta de cel putin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei.
(2)Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor este valabila pe întreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semnalizate.
Art. 49
Pe lampile de culoare rosie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate sageti de culoare neagra care indica directiile de deplasare corespunzatoare acestora. în acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce însotesc, la partea inferioara, semafoarele. Sageata pentru mersul înainte are vârful în sus.
Art. 50
(1)Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba, dintre care trei sunt pozitionate orizontal si unul sub cel din mijloc, însotite de panouri cu semne aditionale.
(2)Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoasa a lampii inferioare cu una dintre cele trei lampi situate la partea superioara pentru indicarea directiei.
(3)Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea superioara a casetei.
Art. 51
(1)Semnalul de culoare verde permite trecerea.
(2)Când semaforul este însotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde sub forma uneia sau unor sageti pe fond negru catre dreapta, acestea permit trecerea numai în directia indicata, oricare ar fi în acel moment semnalul în functiune al semaforului.
Art. 52
(1)Semnalul de culoare rosie interzice trecerea.
(2)La semnalul de culoare rosie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, dupa caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Daca semaforul este instalat deasupra ori de cealalta parte a intersectiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea partii carosabile a drumului ce urmeaza a fi intersectat.
(3)Atunci când semnalul de culoare rosie functioneaza concomitent cu cel de culoare galbena, acesta anunta aparitia semnalului de culoare verde.
Art. 53
(1)Când semnalul de culoare galbena apare dupa semnalul de culoare verde, conducatorul vehiculului care se apropie de intersectie NU trebuie sa treacă de locurile prevazute la art. 52 alin. (2), cu exceptia situatiei în care, la aparitia semnalului, se afla atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în conditii de sigurantă.
(2)Semnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea, conducatorul de vehicul fiind obligat sa circule cu viteza redusă, să respecte semnificatia semnalizarii rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc.
Art. 56
(1)Când deasupra benzilor de circulatie sunt instalate dispozitive care emit semnale rosii si verzi, acestea sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie reversibila. Semnalul rosu, având forma a doua bare încrucisate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra careia se gaseste, iar semnalul verde, de forma unei sageti cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor si circulatia pe acea bandă.
(2)Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor sageti de culoare galbena ori alba cu vârful orientat catre dreapta sau stânga jos anunta schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulatie reversibila, ori faptul ca banda deasupra careia se afla este pe punctul de a fi închisa circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza, acestia fiind obligati sa se deplaseze pe banda sau benzile indicate de sageti.
SECTIUNEA 2: Indicatoarele
Art. 66
(1)Semnificatia unui indicator este valabila pe întreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza.
(2)Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificatia lui este valabila numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.
(3)Semnificaţia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor care avertizeaza sectoare periculoase, zona de actiune a indicatoarelor este reglementata prin placute aditionale.
(4)Indicatoarele de avertizare se instaleaza înaintea locului periculos, la o distanta de maximum 50 m în localitati, între 100 m si 250 m în afara localitatilor, respectiv între 500 m si 1.000 m pe autostrazi si drumuri expres. Când conditiile din teren impun amplasarea la o distanta mai mare, sub indicator se instaleaza un panou aditional “Distanta între indicator si începutul locului periculos”.
(5)Pe autostrazi si drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu sa se instaleze un panou aditional “Distanta între indicator si începutul locului periculos”. în situatia în care lungimea sectorului periculos depaseste 1.000 m, sub indicator se monteaza panoul aditional “Lungimea sectorului periculos la care se refera indicatorul“.
(6)Semnificatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie începe din dreptul acestora. În lipsa unei semnalizari care sa precizeze lungimea sectorului pe care se aplica reglementarea ori a unor indicatoare care sa anunte sfârsitul interdictiei sau al restrictiei, semnificatia acestor indicatoare înceteaza în intersectia cea mai apropiată. Când indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate împreuna cu indicatorul ce anunta intrarea într-o localitate, semnificatia lor este valabila pe drumul respectiv pâna la întâlnirea indicatorului “Iesire din localitate”, cu exceptia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.
Art. 67
Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restrictie sau interzicere ori indicatoarelor de orientare au aceleasi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea ca fondul alb este înlocuit cu fondul galben.
SECTIUNEA 3: Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata
Art. 68
Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferata se semnalizeaza cu indicatoare de avertizare corespunzatoare si/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferata.
Art. 69
(1)Trecerea la nivel cu calea ferata curenta fara bariere sau semibariere se semnalizeaza, dupa caz, cu indicatoarele “Trecere la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere” sau “Trecere la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere”, însotite de indicatorul “Oprire”.
(2)La trecerea la nivel cu calea ferata curenta prevazuta cu instalatii de semnalizare automata fara bariere, interzicerea circulatiei rutiere se realizeaza, optic, prin functionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative rosii si stingerea semnalizarii de control reprezentate de lumina intermitenta alba si, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.
Art. 70
(1)Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevazute cu semibariere.
(2)Trecerile la nivel cu calea ferata curenta pot fi asigurate si cu bariere care sunt actionate manual.
(3)Barierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba si pot fi prevazute, la mijloc, cu un disc rosu. Benzile trebuie sa fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte, barierele si semibarierele trebuie sa fie iluminate ori prevazute cu dispozitive cu lumina rosie.
(4)La trecerea la nivel cu calea ferata prevazuta cu instalatii de semnalizare automata cu bariere, semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se realizeaza în conditiile prevazute la art. 69 alin. (2), precum si prin coborârea în pozitie orizontala a semibarierelor.
Art. 71
(1)Semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se considera realizata chiar si numai în una din urmatoarele situatii:
a)prin aprinderea unei singure unitati luminoase a dispozitivului cu lumina intermitent-alternativa rosie;
b)prin functionarea sistemului sonor;
c)prin pozitia orizontala a unei singure semibariere.
(2)Circulatia rutiera se considera de asemenea interzisa si în situatia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.
Art. 73
(1)La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala se instaleaza indicatorul “Alte pericole”, însotit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomotive.
(2)Atunci când pe calea ferata industriala se deplaseaza un vehicul feroviar, circulatia trebuie dirijata de un agent de cale ferata.
SECTIUNEA 4: Marcajele
Art. 75
(1)Marcajele servesc la organizarea circulatiei, avertizarea sau îndrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza sau le precizeaza semnificatia.
(2)Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice încalcarea acestuia.
(3)Marcajul format dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarului sau la marginea partii carosabile interzice stationarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este valabila interzicerea.
(4)Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaza banda pe care este aplicat si un marcaj simbolizând o anumita categorie sau anumite categorii de vehicule semnifica faptul ca banda este rezervata circulatiei acelei sau acelor categorii de vehicule.
Art. 78
Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta, daca manevra sau reglementarile instituite impun acest lucru.
Art. 79
(1)Marcajul cu linie discontinua poate fi simplu sau dublu si se foloseste în urmatoarele situatii:
a)marcajul cu linie discontinua simpla:
1.pentru separarea sensurilor de circulatie, pe drumurile cu doua benzi si circulatie în ambele sensuri;
2.pentru separarea benzilor de circulatie pe acelasi sens, pe drumurile cu cel putin doua benzi pe sens;
3.pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una continua, în localitati acest marcaj nu este obligatoriu;
4.pentru a separa, pe autostrazi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulatie;
5.pentru marcaje de ghidare în intersectii;
b)marcajul cu linie discontinua dubla, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însotit de dispozitive luminoase speciale prevazute la art. 56.
(2)Linia continua se foloseste în urmatoarele situatii:
a)linia continua simpla, pentru separarea sensurilor de circulatie, a benzilor de acelasi sens la apropierea de intersectii si în zone periculoase;
b)linia continua dubla, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doua benzi pe fiecare sens, precum si la drumuri cu o banda pe sens sau în alte situatii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul politiei rutiere.
(3)În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continua si una discontinua alaturate, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnificatia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.
(4)Pe drumurile cu circulatie în ambele sensuri prevazute cu o singura banda pe sens, pe distanta cuprinsa între indicatoarele de avertizare “Copii”, aferente celor doua sensuri, marcajul de separare a sensurilor se executa cu linie continua.
Art. 80
(1)Marcajele de delimitare a partii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se executa la limita din dreapta a partii carosabile în sensul de mers, cu exceptia autostrazilor si a drumurilor expres, unde marcajul se aplica si pe partea stânga, lânga mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulatie. Aceste marcaje pot fi cu linie continua sau discontinua simpla.
(2)Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie sa o urmeze în traversarea unei intersectii ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulatie nu sunt coliniare.
(3)Marcajele pentru interzicerea stationarii se pot realiza:
a)prin linie continua galbena aplicata pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a partii carosabile spre exteriorul platformei drumului;
b)printr-o linie în zig-zag la marginea partii carosabile.
(4)Marcajele prin sageti sunt folosite pentru:
a)selectarea pe benzi;
b)schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentara pentru vehicule lente, banda care se suprima prin îngustarea partii carosabile);
c)repliere, numai în afara localitatilor pe drumuri cu o banda pe sens si dublu sens de circulatie.
Art. 81
(1)Marcajul transversal constând dintr-o linie continua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia înaintea careia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului “Oprire”. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferata, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. înaintea marcajului ce însoteste indicatorul “Oprire” se poate aplica pe partea carosabila inscriptia “Stop”.
(2)Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci când se impune cedarea trecerii. înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinua, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.
(3)Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie sa traverseze drumul. Aceste linii au latimea mai mare decât a oricaror alte marcaje.
(4)Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fata de axul drumului, indica locul destinat traversarii partii carosabile de catre biciclisti.
Art. 82
(1)În scopul sporirii impactului vizual asupra participantilor la trafic, pe partea carosabila se pot executa marcaje sub forma de inscriptii, simboluri si figuri.
(2)Pe autostrazi, pe drumurile expres si pe drumuri nationale deschise traficului international (E), la extremitatile partii carosabile se aplica marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducatorilor de autovehicule la iesirea de pe partea carosabila.
Art. 83
(1)Marcajele, cum sunt: sagetile, inscriptiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a repeta semnificatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la trafic indicatii care nu le pot fi furnizate, în mod adecvat, prin indicatoare.
(2)Marcajul sub forma unei sau unor sageti, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea directiei sau directiilor astfel indicate. Sageata de repliere care este oblica fata de axul drumului, aplicata pe o banda sau intercalata într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizeaza obligatia ca vehiculul care nu se afla pe banda indicata de sageata sa fie condus pe acea banda.
(3)Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completata cu înscrisul “Bus” sau “Taxi” poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze, respectiv de taximetre.
(4)Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulatiei.
(5)Marcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protectie sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducatorilor de vehicule.
(6)Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu exceptia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului, care sunt de culoare alba, neagra sau galbena si neagra, precum si a celor provizorii, folosite la organizarea circulatiei în zona lucrarilor, care sunt de culoare galbena, în zonele periculoase sau unde stationarea vehiculelor este limitata în timp, marcajele pot fi si de alte culori.
Art. 88
(1)Semnalele politistului care dirijeaza circulatia au urmatoarele semnificatii:
a)bratul ridicat vertical semnifica “atentie, oprire” pentru toti participantii la trafic care se apropie, cu exceptia conducatorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în conditii de siguranta. Daca semnalul este dat într-o intersectie, aceasta nu impune oprirea conducatorilor de vehicule care se afla deja angajati în traversare;
b)bratul sau bratele întinse orizontal semnifica “oprire” pentru toti participantii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele întinse. Dupa ce a dat acest semnal, politistul poate coborî bratul sau bratele, pozitia sa însemnând, de asemenea, “oprire” pentru participantii la trafic care vin din fata ori din spate;
c)balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifica “oprire” pentru participantii la trafic spre care este îndreptat;
d)balansarea pe verticala a bratului, având palma orientata catre sol, semnifica reducerea vitezei;
e)rotirea vioaie a bratului semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grabirea traversarii drumului de catre pietoni.
(2)Politistul care dirijeaza circulatia poate efectua semnal cu bratul ca vehiculul sa avanseze, sa depaseasca, sa treaca prin fata ori prin spatele sau, sa îl ocoleasca prin partea sa stânga sau dreapta, iar pietonii sa traverseze drumul ori sa se opreasca.
(3)La efectuarea comenzilor prevazute la alin. (1) si (2), politistul poate folosi si fluierul.
Art. 89
(1)Oprirea participantilor la trafic este obligatorie si la semnalele date de:
a)politistii de frontiera;
b)îndrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii;
c)agentii de cale ferata, la trecerile la nivel;
d)personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice;
e)membrii patrulelor scolare de circulatie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unitatilor de învatamânt;
f)nevazatori, prin ridicarea bastonului alb, atunci când acestia traverseaza strada.
(2)Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua si urmatoarele semnale:
a)balansarea bratului în plan vertical, cu palma mâinii orientata catre sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifica reducerea vitezei;
b)rotirea vioaie a bratului, care semnifica marirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grabirea traversarii drumului de catre pietoni.
Art. 90
Persoanele prevazute la art. 88 alin. (1) si la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijeaza circulatia trebuie sa fie echipate si plasate astfel încât sa poata fi observate si recunoscute cu usurinta de catre participantii la trafic.
SECTIUNEA 7: Semnalele utilizate de conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara si obligatiile celorlalti participanti la trafic
Art. 92
(1)Politistul rutier aflat într-un autovehicul al politiei poate utiliza si dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispozitie sau o indicatie participantilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.
(2)Politistul rutier aflat într-un autovehicul al politiei poate executa semnale cu bratul, cu sau fara baston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifica oprire pentru conducatorii vehiculelor care circula în spatele autovehiculului politiei. Acelasi semnal efectuat pe partea stânga a autovehiculului semnifica oprire pentru conducatorii vehiculelor care circula pe banda din partea stânga în acelasi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului politiei.

CAPITOLUL V: Reguli de circulatie

SECTIUNEA 1: Reguli generale
Art. 96
(1)Participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul drumului public ori cea mai apropiata unitate de politie atunci când au cunostinta despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei.
(2)Se interzice oricarei persoane sa arunce, sa lase sau sa abandoneze obiecte, materiale ori substante sau sa creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligata sa îl înlature si, daca nu este posibil, sa îi semnalizeze prezenta si sa anunte imediat administratorul drumului public si cea mai apropiata unitate de politie.
Art. 97
(1)Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înaltimea sub 150 cm trebuie sa poarte centuri de siguranta adaptate greutatii si dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transporta numai în dispozitive de retinere omologate.
(2)Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii cu vârsta de pâna la 12 ani pe scaunul din fata, chiar daca sunt tinuti în brate de persoane majore, în timpul deplasarii pe drumurile publice.
(3)Se interzice conducatorilor de autovehicule, precum si persoanelor care ocupa scaunul din fata sa tina în brate animale în timpul deplasarii pe drumurile publice.
(4)Se excepteaza de la obligatia de a purta centura de siguranta:
a)conducatorii de autoturisme pe timpul executarii manevrei de mers înapoi sau care stationeaza;
b)femeile în stare vizibila de graviditate;
c)conducatorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;
d)persoanele care au certificat medical în care sa fie mentionata afectiunea care contraindica purtarea centurii de siguranta;
e)instructorii auto, pe timpul pregatirii practice a persoanelor care învata sa conduca un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autoritatii competente în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere.
SECTIUNEA 2: Utilizarea partii carosabile
Art. 101
Când drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situata lânga acostament sau bordura. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, daca banda de circulatie utilizata este ocupata, cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.
Art. 102
Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depasite sau cele care se deplaseaza cu viteza redusa trebuie conduse numai pe banda de lânga acostament sau bordura, daca în sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora.
Art. 103
Pe drumul public cu cel mult doua benzi pe sens si cu o a treia banda pe care este amplasata linia tramvaiului lânga axa drumului, conducatorii de vehicule pot folosi aceasta banda, cu obligatia sa lase libera calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
Art. 105
Se interzice intrarea într-o intersectie chiar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, daca din cauza aglomerarii circulatiei conducatorul de vehicul risca sa ramâna imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfasurarea traficului.
SECTIUNEA 3: Reguli pentru circulatia vehiculelor
SUBSECTIUNEA 1: Pozitii în timpul mersului si circulatia pe benzi
Art. 106
(1)Pe un drum public prevazut cu minimum 3 benzi pe sens, când conducatorii a doua autovehicule circula în aceeasi directie, dar pe benzi diferite, si intentioneaza sa se înscrie pe banda libera dintre ei, cel care circula pe banda din dreapta este obligat sa permita celui care vine din stânga sa ocupe acea banda.
(2)Pe drumul public cu mai multe benzi, conducatorii de autovehicule care circula pe o banda care se sfârseste, pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie sa permita trecerea vehiculelor care circula pe acea banda.
Art. 107
(1)La intersectiile prevazute cu indicatoare si/sau cu marcaje pentru semnalizarea directiei de mers, conducatorii de vehicule trebuie sa se încadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers voite cu cel putin 50 m înainte de intersectie si sunt obligati sa respecte semnificatia indicatoarelor si marcajelor.
(2)La intersectiile fara marcaje de delimitare a benzilor, conducatorii vehiculelor ocupa în mers, cu cel putin 50 m înainte de intersectie, urmatoarele pozitii:
a)rândul de lânga bordura sau acostament, cei care vor sa schimbe directia de mers spre dreapta;
b)rândul de lânga axa drumului sau de lânga marcajul de separare a sensurilor, cei care vor sa schimbe directia de mers spre stânga. Când circulatia se desfasoara pe drumuri cu sens unic, conducatorii de vehicule care intentioneaza sa vireze la stânga sunt obligati sa ocupe rândul de lânga bordura sau acostamentul din partea stânga;
c)oricare dintre rânduri, cei care vor sa mearga înainte.
(3)Daca în intersectie circula si tramvaie, iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua sau mai multe rânduri, toti conducatorii de vehicule, indiferent de directia de deplasare, vor circula pe un singur rând, lasând liber traseul tramvaiului.
(4)În cazul în care tramvaiul este oprit într-o statie fara refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie sa opreasca în ordinea sosirii, în spatele acestuia, si sa îsi reia deplasarea numai dupa ce usile tramvaiului au fost închise si s-au asigurat ca nu pun în pericol siguranta pietonilor angajati în traversarea drumului public.
Art. 108
Schimbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisa în locurile unde sunt instalate indicatoare cu aceasta semnificatie.
Art. 109
Daca în apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obliga sa se circule într-o anumita directie, vehiculele trebuie sa fie conduse numai în directia sau directiile indicate.
Art. 110
(1)În situatiile în care exista benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea directiei de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersectiei, iar daca exista un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificatiei acestuia.
(2)Schimbarea directiei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intra într-o intersectie circulând pe acelasi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectueaza prin stânga centrului intersectiei, fara intersectarea traiectoriei acestora.
(3)Amenajarile rutiere sau obstacolele din zona mediana a partii carosabile se ocolesc prin partea dreapta.
Art. 111
Se interzice circulatia participantilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul carora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul.
SUBSECTIUNEA 2: Semnalele conducatorilor de vehicule
Art. 112
Conducatorii de vehicule semnalizeaza cu mijloacele de avertizare luminoasa, sonora sau cu bratul, dupa caz, înaintea efectuarii oricarei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 113
(1)Mijloacele de avertizare sonora trebuie folosite de la o distanta de cel putin 25 m fata de cei carora li se adreseaza, pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului si fara sa îi determine pe acestia la manevre ce pot pune în pericol siguranta circulatiei.
(2)Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonora nu poate fi folosita în zonele de actiune a indicatorului “Claxonarea interzisa”.
(3)Se excepteaza de la prevederile alin. (2):
a)conducatorii autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara când se deplaseaza în actiuni de interventii sau în misiuni care au caracter de urgenta;
b)conducatorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.
Art. 114
(1) Conducătorii de autovehicule şi tramvaie sunt obligaţi să folosească instalaţiile de iluminare şi/sau semnalizare a acestora, după cum urmează:
a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii vehiculului pe partea carosabila în afara localitatilor, de la lasarea serii si pâna în zorii zilei, ziua când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drumul public;
b) luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localitati, cât si în afara acestora, dupa gradul de iluminare a drumului public;
c) luminile de întâlnire si cele de ceata pe timp de ceata densa;
d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însotesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane si cele care tracteaza alte vehicule sau care transporta marfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;
e) luminile de întâlnire atunci când ploua torential, ninge abundent ori în alte conditii care reduc vizibilitatea pe drum;
f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat catre înapoi;
g) luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, inclusiv la punerea în miscare a vehiculului de pe loc.
(2)Pe timpul noptii, la apropierea a doua vehicule care circula din sensuri opuse, conducatorii acestora sunt obligati ca de la o distanta de cel putin 200 m sa foloseasca luminile de întâlnire concomitent cu reducerea vitezei. Când conducatorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circula în fata sa, acesta este obligat sa foloseasca luminile de întâlnire de la o distanta de cel putin 100 m.
(3)Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusa conducatorii de autovehicule si tramvaie care se apropie de o intersectie nedirijata prin semnale luminoase sau de catre politisti sunt obligati sa semnalizeze prin folosirea alternanta a luminilor de întâlnire cu cele de drum daca nu încalca astfel prevederile alin. (2).
(4)Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusa autovehiculele sau remorcile cu defectiuni la sistemul de iluminare si semnalizare luminoasa NU pot fi conduse sau remorcate fara a avea în functiune pe partea stânga, în fata o lumina de întâlnire si în spate una de pozitie.
(5)Luminile de avarie se folosesc în urmatoarele situatii:
a)când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabila;
b)când vehiculul se deplaseaza foarte lent si/sau constituie el însusi un pericol pentru ceilalti participanti la trafic;
c)când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.
(6) În situaţiile prevăzute la alin. (5), conducătorii de autovehicule şi tramvaie trebuie să pună în funcţiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în care această manevră este impusă de blocarea circulaţiei pe sensul de mers.
(7)Când circula prin tunel conducatorul de vehicul este obligat sa foloseasca luminile de întâlnire.
Art. 115
Un vehicul poate fi oprit sau stationat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt permise, atunci când se afla:
a)pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanta de cel putin 50 m;
b)în afara partii carosabile, pe un acostament consolidat;
c)în localitati, la marginea partii carosabile, în cazul motocicletelor cu doua roti, fara atas si a mopedelor, care nu sunt prevazute cu sursa de energie.
Art. 116
(1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa semnalizeze schimbarea directiei de deplasare, depasirea, oprirea si punerea în miscare.
(2) Intenţia conducătorilor de autovehicule şi tramvaie de a schimba direcţia de mers, de a ieşi dintr-un rând de vehicule staţionate ori de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altă bandă de circulaţie sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau a celor care urmează să efectueze întoarcere, depăşire ori oprire se semnalizează prin punerea în funcţiune a luminilor indicatoare de direcţie cu cel puţin 50 m în localităţi şi 100 m în afara localităţilor înainte de începerea efectuării manevrelor.
(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor şi tramvaielor pe partea carosabilă se semnalizează cu lumina roşie din spate.
Art. 117
(1)Conducatorii vehiculelor cu doua roti, precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligati sa efectueze urmatoarele semnale:
a)bratul stâng întins orizontal atunci când intentioneaza sa schimbe directia de mers spre stânga sau de a depasi;
b)bratul drept întins orizontal atunci când intentioneaza sa schimbe directia de mers spre dreapta;
c)bratul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intentioneaza sa opreasca.
(2)Semnalele prevazute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel putin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.
SUBSECTIUNEA 3: Depasirea
Art. 118
Conducatorul de vehicul care efectueaza depasirea este obligat:
a)sa se asigure ca acela care îl urmeaza sau îl preceda nu a semnalizat intentia începerii unei manevre similare si ca poate depasi fara a pune în pericol sau fara a stânjeni circulatia din sens opus;
b)sa semnalizeze intentia de efectuare a depasirii;
c)sa pastreze în timpul depasirii o distanta laterala suficienta fata de vehiculul depasit;
d)sa reintre pe banda sau în sirul de circulatie initial dupa ce a semnalizat si s-a asigurat ca poate efectua aceasta manevra în conditii de siguranta pentru vehiculul depasit si pentru ceilalti participanti la trafic.
Art. 119
Conducatorul de vehicul care urmeaza sa fie depasit este obligat:
a)sa nu mareasca viteza de deplasare;
b)sa circule cât mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile sau a benzii pe care se deplaseaza.
Art. 120
(1)Se interzice depasirea vehiculelor:
a)în intersectii cu circulatia nedirijata;
b)în apropierea vârfurilor de rampa, când vizibilitatea este redusa sub 50 m;
c)în curbe si în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m;
d)pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri si în tuneluri. Prin exceptie, pot fi depasite în aceste locuri vehiculele cu tractiune animala, motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele, daca vizibilitatea asupra drumului este asigurata pe o distanta mai mare de 20 m, iar latimea drumului este de cel putin 7 m;
e)pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcaje;
f)pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la mai putin de 50 m înainte de acestea;
g)în dreptul statiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar statia nu este prevazuta cu refugiu pentru pietoni;
h)în zona de actiune a indicatorului “Depasirea interzisa;
i)când pentru efectuarea manevrei se încalca marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar si partial, pe sensul opus, ori se încalca marcajul care delimiteaza spatiul de interzicere;
j)când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducatorul acestuia este obligat sa efectueze manevre de evitare a coliziunii;
k)pe sectorul de drum unde s-a format o coloana de vehicule în asteptare, daca prin aceasta se intra pe sensul opus de circulatie.
(2)Se interzice depasirea coloanei oficiale.
SUBSECTIUNEA 4: Viteza si distanta între vehicule
Art. 122
Se interzice conducatorilor de vehicule sa reduca brusc viteza ori sa efectueze o oprire neasteptata, fara motiv întemeiat.
Art. 123
Conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu o viteza care sa nu depaseasca 30 km/h în localitati sau 50 km/h în afara localitatilor, în urmatoarele situatii:
a)la trecerea prin intersectiile cu circulatie nedirijata;
b)în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mica de 50 m;
d)la trecerea pe lânga grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent daca acestea se afla în mers sau stationeaza pe partea carosabila a drumurilor cu o singura banda de circulatie pe sens;
e)la trecerea pe lânga animale care sunt conduse pe partea carosabila sau pe acostament;
f)când partea carosabila este acoperita cu polei, gheata, zapada batatorita, mâzga sau piatra cubica umeda;
g)pe drumuri cu denivelari, semnalizate ca atare;
h)în zona de actiune a indicatorului de avertizare “Copii” în intervalul orar 7,00-22,00, precum si a indicatorului “Accident”;
i)la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare si marcaje, când drumul public are cel mult o banda pe sens, iar pietonii aflati pe trotuar, în imediata apropiere a partii carosabile, intentioneaza sa se angajeze în traversare;
j)la schimbarea directiei de mers prin viraje;
k)când vizibilitatea este sub 100 m în conditii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente.
Art. 125
Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celalalt prin manevrare înainte si înapoi sau prin viraj, conducatorul acestuia este obligat sa semnalizeze si sa se asigure ca din fata, din spate sau din lateral nu circula în acel moment niciun vehicul.
Art. 126
Se interzice întoarcerea vehiculului:
a)în locurile în care este interzisa oprirea voluntara a vehiculelor, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 142 lit. f,<intersectii>);
b)în intersectiile în care este interzis virajul la stânga, precum si în cele în care, pentru efectuare, este necesara manevrarea înainte si înapoi a vehiculului;
c)în locurile unde soliditatea drumului nu permite;
d)pe drumurile cu sens unic;
e)pe marcajul pietonal;
f)în locurile în care este instalat indicatorul “întoarcerea interzisa.
Art. 127
(1)Pe drumurile publice înguste si/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circula din sensuri opuse, unele pe lânga altele, este imposibila sau periculoasa, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a)la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele;
b)la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul usor, conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele;
c)la întâlnirea unui vehicul care efectueaza transport public de persoane cu un vehicul de transport marfuri conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele.
(2)În cazul vehiculelor de aceeasi categorie, obligatia de a efectua o manevra de mers înapoi revine conducatorului care urca, cu exceptia cazului când este mai usor si exista conditii pentru conducatorul care coboara sa execute aceasta manevra, mai ales atunci când se afla aproape de un refugiu.
Art. 128
(1)Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:
a)în cazurile prevazute la art. 126 <întoarcerea>, cu exceptia lit. d) <sens unic> ;
b)pe o distanta mai mare de 50 m;
c)la iesirea de pe proprietati alaturate drumurilor publice.
(2)În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicata, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducatorul acestuia este dirijat de cel putin o persoana aflata în afara vehiculului.
(3)Persoana care dirijeaza manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligata sa se asigure ca manevra se efectueaza fara a pune în pericol siguranta participantilor la trafic.
(4)Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomanda dotarea autovehiculelor si cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.
SUBSECTIUNEA 6: Intersectii si obligatia de a ceda trecerea
Art. 129
(1)Vehiculul care circula pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele având semnificatia: “Drum cu prioritate”, “Intersectie cu un drum fara prioritate” sau “Prioritate fata de circulatia din sens invers” are prioritate de trecere.
(2)Când doua vehicule urmeaza sa se întâlneasca într-o intersectie dirijata prin indicatoare, venind de pe doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semnificatie, vehiculul care vine din dreapta are prioritate.
Art. 130
Conducatorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersectie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are în functiune semnalele luminoase si sonore, are obligatia sa îi acorde prioritate de trecere.
Art. 131
(1)La apropierea de o statie pentru mijloace de transport public de persoane prevazuta cu alveola, din care conducatorul unui astfel de vehicul semnalizeaza intentia de a iesi, conducatorul vehiculului care circula pe banda de lânga acostament sau bordura este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a-i permite reintrarea în trafic.
(2)Conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere pietonilor aflati pe partea carosabila pentru a urca în tramvai sau dupa ce au coborât din acesta, daca tramvaiul este oprit în statie fara refugiu.
Art. 132
Conducatorul vehiculului al carui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor participanti la trafic, care impune trecerea pe sensul opus, este obligat sa reduca viteza si, la nevoie, sa opreasca pentru a permite trecerea vehiculelor care circula din sens opus.
Art. 133
În cazul prevazut la art. 51 alin. (2)<intersectie+semafor verde intermitent+viraj dreapta>, conducatorii vehiculelor sunt obligati sa acorde prioritate de trecere participantilor la trafic cu care se intersecteaza si care circula conform semnificatiei culorii semaforului care li se adreseaza.
Art. 134
La iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale, conducatorii de vehicule sunt obligati sa acorde prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersecteaza.
Art. 135
Conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere si în urmatoarele situatii:
a)la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum national venind de pe un drum judetean, comunal sau local;
b)la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum judetean venind de pe un drum comunal sau local;
c)la intersectia nedirijata atunci când patrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;
d)când urmeaza sa patrunda într-o intersectie cu circulatie în sens giratoriu fata de cel care circula în interiorul acesteia;
e)când circula în panta fata de cel care urca, daca pe sensul de mers al celui care urca se afla un obstacol imobil. în aceasta situatie manevra nu este considerata depasire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);
f)când se pune în miscare sau la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alaturata acestuia fata de vehiculul care circula pe drumul public, indiferent de directia de deplasare;
g)când efectueaza un viraj spre stânga sau spre dreapta si se intersecteaza cu un biciclist care circula pe o pista pentru biciclete, semnalizata ca atare;
h)pietonului care traverseaza drumul public, prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se afla pe sensul de mers al vehiculului.
SUBSECTIUNEA 7: Trecerea la nivel cu calea ferata
Art. 136
(1)La trecerea la nivel cu calea ferata curenta, conducatorul de vehicul este obligat sa circule cu viteza redusa si sa se asigure ca din partea stânga sau din partea dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
(2)La traversarea caii ferate, pietonii sunt obligati sa se asigure ca din stânga sau din dreapta nu se apropie un vehicul feroviar.
Art. 137
(1)Conducatorul de vehicul poate traversa calea ferata curenta prevazuta cu bariere sau semibariere, daca acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu functioneaza, iar semnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta este în functiune.
(2)Când circulatia la trecerea la nivel cu calea ferata curenta este dirijata de agenti de cale ferata, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnalele acestora.
Art. 138
(1)Conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca atunci când:
a)barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare;
b)semnalul cu lumini rosii si/sau semnalul sonor sunt în functiune;
c)întâlneste indicatorul “Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere”, “Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere” sau “Oprire”.
(2)Vehiculele trebuie sa opreasca, în ordinea sosirii, în locul în care exista vizibilitate maxima asupra caii ferate fara a trece de indicatoarele prevazute la alin. (1) lit. c) sau, dupa caz, înaintea marcajului pentru oprire ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau de ridicare.
Art. 139
(1)În cazul imobilizarii unui vehicul pe calea ferata, conducatorul acestuia este obligat sa scoata imediat pasagerii din vehicul si sa elibereze platforma caii ferate, iar când nu este posibil, sa semnalizeze prezenta vehiculului cu orice mijloc adecvat.
(2)Participantii la trafic, care se gasesc în apropierea locului unde un vehicul a ramas imobilizat pe calea ferata, sunt obligati sa acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea prezentei lui.
(3)Conducatorului de vehicul îi este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de gabarit instalate înaintea cailor ferate electrificate, daca înaltimea sau încarcatura vehiculului atinge ori depaseste partea superioara a portii.
Art. 140
(1)La intersectarea unui drum public cu o cale ferata industriala, accesul vehiculelor feroviare se face numai dupa semnalizarea corespunzatoare si din timp de catre cel putin un agent de cale ferata.
(2)În cazul prevazut la alin. (1), conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentilor de cale ferata.
SUBSECTIUNEA 8: Oprirea, stationarea si parcarea
Art. 141
(1)Conducatorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice, care se îndeparteaza de acestea, sunt obligati sa actioneze frâna de ajutor, sa opreasca functionarea motorului si sa cupleze într-o treapta de viteza inferioara sau în cea de parcare daca autovehiculul are transmisie automata.
(2)În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în panta sau în rampa, pe lânga obligatiile prevazute la alin. (1) conducatorul trebuie sa bracheze rotile directoare.
(3)În cazul imobilizarii involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau în tuneluri, conducatorul acestuia este obligat sa opreasca functionarea motorului.
(4)În localitati, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor este permisa si pe partea stânga, daca ramâne libera cel putin o banda de circulatie.
(5)În afara localitatilor oprirea sau stationarea voluntara a vehiculelor se face în afara partii carosabile, iar atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.
(6)Nu este permisa stationarea pe partea carosabila, în timpul noptii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate în lucrari de constructii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau împinse cu mâna.
(7)Nu este permisa oprirea sau stationarea în tuneluri. în situatii de urgenta sau de pericol conducatorului de autovehicul îi este permisa oprirea sau stationarea numai în locurile special amenajate si semnalizate corespunzator. în caz de imobilizare prelungita a autovehiculului în tunel, conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca motorul.
Art. 142
Se interzice oprirea voluntara a vehiculelor:
a)în zona de actiune a indicatorului “Oprirea interzisa”;
b)pe trecerile la nivel cu calea ferata curenta si la o distanta mai mica de 50 m înainte si dupa acestea;
c)pe poduri, pe si sub pasaje denivelate, precum si pe viaducte;
d)în curbe si în alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m;
e)pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de 25 m înainte si dupa acestea;
f)în intersectii, inclusiv cele cu circulatie în sens giratoriu, precum si în zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;
g)în statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum si la mai putin de 25 m înainte si dupa acestea;
h)în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila, daca prin aceasta se stânjeneste circulatia a doua vehicule venind din sensuri opuse, precum si în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducatorii celorlalte vehicule care circula în acelasi sens ar fi obligati, din aceasta cauza, sa treaca peste acest marcaj;
i)în locul în care se împiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
j)pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatiile “Drum îngustat”, “Prioritate pentru circulatia din sens invers” sau “Prioritate fata de circulatia din sens invers”;
k)pe pistele obligatorii pentru pietoni si/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
l)pe platforma caii ferate industriale sau de tramvai ori la mai putin de 50 m de acestea, daca circulatia vehiculelor pe sine ar putea fi stânjenita sau împiedicata;
m)pe partea carosabila a autostrazilor, a drumurilor expres si a celor nationale europene (E);
n)pe trotuar, daca nu se asigura spatiu de cel putin 1 m pentru circulatia pietonilor;
o)pe pistele pentru biciclete;
p)în locurile unde este interzisa depasirea.
Art. 143
Se interzice stationarea voluntara a vehiculelor:
a)în toate cazurile în care este interzisa oprirea voluntara;
b)în zona de actiune a indicatorului cu semnificatia “Stationarea interzisa” si a marcajului cu semnificatia de interzicere a stationarii;
c)pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m;
d)în dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice;
e)în pante si în rampe;
f)în locul unde este instalat indicatorul cu semnificatia “Stationare alternanta“, în alta zi sau perioada decât cea permisa, ori indicatorul cu semnificatia “Zona de stationare cu durata limitata” peste durata stabilita.
Art. 145
Se interzice conducatorului de autovehicul si pasagerilor ca în timpul opririi sau stationarii sa deschida ori sa lase deschise usile acestuia sau sa coboare fara sa se asigure ca nu creeaza un pericol pentru circulatie.
SUBSECTIUNEA 9: Alte obligatii si interdictii pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie
Art. 147
Conducatorul de autovehicul sau de tramvai este obligat:
1.sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevazute de legislatia în vigoare;
2.sa circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul si sa respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate si admise si/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competenta pentru autovehiculele conduse;
3.sa verifice functionarea sistemului de lumini si de semnalizare, a instalatiei de climatizare, sa mentina permanent curate parbrizul, luneta si geamurile laterale ale autovehiculului, precum si placutele cu numarul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului si remorcii;
4.sa permita controlul starii tehnice a vehiculului, precum si al bunurilor transportate, în conditiile legii;
5.sa se prezinte la verificarea medicala periodica, potrivit legii;
6.sa aplice pe parbrizul si pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducatorii de autovehicule începatori, daca are o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere.
Art. 148
Se interzice conducatorului de autovehicul sau de tramvai:
1. sa conduca un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberata fara drept de circulatie sau a carei valabilitate a expirat;
2. sa transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numarul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
5. sa transporte copii în vârsta de pâna la 12 ani pe scaunul din fata al autovehiculului, chiar daca sunt tinuti în brate de persoane majore;
6. sa transporte în si pe autoturism obiecte a caror lungime sau latime depaseste, împreuna cu încarcatura, dimensiunile acestuia;
7. sa deschida usile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, sa porneasca de pe loc cu usile deschise;
8. sa aiba în timpul mersului preocupari de natura a-i distrage în mod periculos atentia ori sa foloseasca instalatii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic;
9. sa intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante ori materiale ce pot pune în pericol siguranta circulatiei;
10. sa aiba aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afise, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompeaza vizibilitatea conducatorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât si din exterior;
11. sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompeaza vizibilitatea, atât din interior, cât si din exterior, cu exceptia celor omologate si certificate, prin marcaj corespunzator, de catre autoritatea competenta;
12. sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasa, care diminueaza eficacitatea acestora, precum si pe placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedica citirea numarului de înmatriculare sau de înregistrare;
13. sa lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comanda, sa opreasca motorul ori sa decupleze transmisia în timpul mersului;
14. sa foloseasca în mod abuziv mijloacele de avertizare sonora;
16. sa circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevazute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisa;
17. sa conduca un autovehicul care emana noxe peste limita legala admisa ori al carui zgomot în mers sau stationare depaseste pragul fonic prevazut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
18. sa circule cu autovehiculul având placutele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
19. sa savârseasca acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalti participanti la trafic;
20. sa circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
21. sa arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substante;
22. să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A.
Art. 149
(1) Conducatorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mica de un an de la data obtinerii permisului de conducere are obligatia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbena, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamarii, de culoare neagra, cu lungimea de 60 mm si diametrul punctului de 10 mm, dupa cum urmeaza:
a) la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 şi A, în partea din spate, lângă numărul de înmatriculare sau înregistrare, după caz;
b) la celelalte autovehicule, pe parbriz, în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stângă jos;
c) la autovehiculul care nu este prevazut cu luneta, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe caroserie în partea din spate stânga sus;
d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos si pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus;
e) la autovehiculul care tracteaza o remorca, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos si pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.
(2)Conducatorului de vehicul prevazut la alin. (1) îi este interzis:
a)sa conduca autovehicule care transporta marfuri sau produse periculoase;
b)sa conduca vehicule destinate testarii sau cele pentru probe;
c)sa conduca vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.
SUBSECTIUNEA 11: Remorcarea
Art. 153
(1)Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singura remorca. Se excepteaza tractorul rutier care poate tracta doua remorci, precum si autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitatile turistice, cu conditia ca acesta sa nu fie mai lung de 25 m si sa nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h.
(2)Motocicleta fara atas, precum si bicicleta pot tracta o remorca usoara având o singura axa.
Art. 154
Cuplarea unui vehicul cu una sau doua remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai daca:
a)elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate si compatibile;
b)ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului tragator;
c)dimensiunile ansamblului de vehicule nu depasesc limitele prevazute de lege;
d)elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare si semnalizare luminoasa sunt compatibile;
e)vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelari, la efectuarea virajelor sau la schimbarea directiei de mers.
Art. 155
(1)În cazul ramânerii în pana a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducatorul ansamblului este obligat sa îl scoata imediat în afara partii carosabile sau, daca nu este posibil, sa îl deplaseze lânga bordura ori acostament, asezându-l paralel cu axa drumului si luând masuri pentru remedierea defectiunilor sau, dupa caz, de remorcare.
(2)Pe timpul noptii sau în conditii de vizibilitate redusa, autovehiculul sau remorca acestuia care are defectiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasa nu poate fi tractat/tractata pe drumurile publice fara a avea în functiune, în partea stânga, în fata, o lumina de întâlnire si în spate, una de pozitie.
Art. 156
(1)Daca un autovehicul sau o remorca a ramas în pana pe partea carosabila a drumului si nu poate fi deplasat/deplasata în afara acesteia, conducatorul autovehiculului este obligat sa puna în functiune luminile de avarie si sa instaleze triunghiurile reflectorizante.
(2)Triunghiurile reflectorizante se instaleaza în fata si în spatele vehiculului, pe aceeasi banda de circulatie, la o distanta de cel putin 30 m de acesta, astfel încât sa poata fi observate din timp de catre participantii la trafic care se apropie. În localitati, atunci când circulatia este intensa, triunghiurile reflectorizante pot fi asezate la o distanta mai mica sau chiar pe vehicul, astfel încât sa poata fi observate din timp de ceilalti conducatori de vehicule.
(3)Daca vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducatorul poate folosi, pe timpul noptii ori în conditii de vizibilitate redusa, o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta, care se instaleaza la partea din spate a vehiculului.
(4)Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante ori a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a simula o ramânere în pana în locurile unde oprirea ori stationarea este interzisa.
(5)În cazul caderii din vehicule, pe partea carosabila, a încarcaturii sau a unei parti din aceasta, care constituie un obstacol ce nu poate fi înlaturat imediat, conducatorul este obligat sa îl semnalizeze cu unul dintre mijloacele prevazute la alin. (1)-(3).
Art. 157
(1)Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea urmatoarelor reguli:
a)conducatorii autovehiculelor tragator si, respectiv, remorcat trebuie sa posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;
b)autovehiculul tragator sa nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu exceptia cazului când remorcarea se efectueaza de catre un autovehicul destinat special depanarii;
c)remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale carui mecanism de directie si sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legatura flexibila omologata, în lungime de 3-5 m. Bara sau legatura flexibila trebuie fixata la elementele de remorcare cu care sunt prevazute autovehiculele;
d)conducatorul autovehiculului remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzator semnalelor efectuate de conducatorul autovehiculului tragator. Atunci când sistemul de iluminare si semnalizare nu functioneaza, este interzisa remorcarea acestuia pe timpul noptii si în conditii de vizibilitate redusa, iar ziua poate fi remorcat daca pe partea din spate are aplicate inscriptia “Fara semnalizare”, precum si indicatorul “Alte pericole”.
(2)Daca remorcarea se realizeaza prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a partii din fata a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie sa se afle nicio persoana.
(3)Se interzice remorcarea unui autovehicul cu doua roti, cu sau fara atas, a autovehiculului al carui sistem de directie nu functioneaza sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheata ori zapada. Se interzice si remorcarea a doua sau mai multe autovehicule, a carutelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.
(4)Prin exceptie de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul al carui sistem de directie nu functioneaza numai în cazul când remorcarea se realizeaza prin suspendarea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat cu o macara sau sprijinirea rotilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platforma de remorcare.
(5)Conducatorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situatii deosebite, pe distante scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în functiune sau pentru a efectua scurte manevre, fara a pune în pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic.
SUBSECTIUNEA 12: Zona rezidentiala si pietonala
Art. 158
(1)În zona rezidentiala, semnalizata ca atare, pietonii pot folosi toata latimea partii carosabile, iar jocul copiilor este permis.
(2)Conducatorii de vehicule sunt obligati sa circule cu o viteza de cel mult 20 km/h, sa nu stationeze sau sa parcheze vehiculul în afara spatiilor anume destinate si semnalizate ca atare, sa nu stânjeneasca sau sa împiedice circulatia pietonilor chiar daca, în acest scop, trebuie sa opreasca.
Art. 159
În zona pietonala, semnalizata ca atare, conducatorul de vehicul poate intra numai daca locuieste în aceasta zona sau presteaza servicii publice “din poarta în poarta” si nu are alta posibilitate de acces. Acesta este obligat sa circule cu viteza maxima de 5 km/h, sa nu stânjeneasca ori sa împiedice circulatia pietonilor si, daca este necesar, sa opreasca pentru a permite circulatia acestora.
SECTIUNEA 5: Circulatia pe autostrazi
Art. 169
(1)Conducatorii de autovehicule care intra pe autostrazi folosind banda de intrare (de accelerare) trebuie sa cedeze trecerea autovehiculelor care circula pe prima banda a autostrazilor si sa nu stânjeneasca în niciun fel circulatia acestora.
(2)Conducatorii de autovehicule care urmeaza sa paraseasca autostrada sunt obligati sa semnalizeze din timp si sa se angajeze pe banda de iesire (de decelerare).

CAPITOLUL VII: Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative

Art. 183
Conducatorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al politistului rutier sau, dupa caz, al politistului de frontiera este obligat sa ramâna în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalti pasageri sa nu deschida portierele, respectând indicatiile politistului.
Art. 221
(1)Perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, daca sunt îndeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a)a fost declarat admis la testul de verificare a cunoasterii regulilor de circulatie;
b)a obtinut permis de conducere cu cel putin un an înainte de savârsirea faptei;
c)în ultimii 3 ani de la data savârsirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de masura;
d)în ultimii 2 ani de la data constatarii contraventiei pentru care se aplica sanctiunea contraventionala complementara nu a mai avut suspendata exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
(2)Conducatorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiaza de reducerea perioadei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, daca:
a)perioada de suspendare a fost majorata, conform legii;
b)a cumulat, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare în urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce;
c)a fost implicat într-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testarii aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit ca a condus vehiculul în timp ce se afla sub influenta alcoolului;
d)sanctiunea contraventionala complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferata când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt în functiune.

Acest material a fost pus la dispozitie de Florian Chiricheş, intructor auto la scoala de soferi Timisoara – Euro Driver