Dacă la trecerea la nivel cu calea ferată constaţi că un vehicul este blocat pe calea ferată, cum vei proceda?