Deţinătorul unui autovehicul poate monta la autovehiculul său alte lumini decât cele omologate de autoritatea competentă?