În care dintre situaţiile prezentate mai jos nu este permisă oprirea voluntară a vehiculelor?