Înainte de efectuarea unei depăşiri, conducătorul de autovehicul trebuie să se asigure că: