Accesul interzis autovehiculelor care transportă substanțe de natură să polueze apele