Depășirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri