Distanța de siguranță între vehiculele pentru viteze mai maride 90 km/h