Precizaţi care vehicule sunt exceptate de la obligaţia acordării priorităţii de trecere: