Semnificaţia indicatoarelor de interzicere sau restricţie, în lipsa altor precizări, încetează: