Sunteţi obligat să nu depăşiţi viteza de 50 km/h în afara localităţilor, în următoarele situaţii: