Accesul interzis vehiculelor cu masă mai mare de … t pe osia simplă