Accesul interzis vehiculelor cu masă pe osia dublă mai mare de … t