Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia tripla mai mare de … t